VI Posiedzenie KRIR z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

wpis w: Aktualnosci1 | 0

9 grudnia 2020 r. odbyło się VI Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych, w którym udział wziął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Grzegorz Puda. Z planowanych działań na najbliższy czas minister zwrócił uwagę na potrzebę upodmiotowienia gospodarstw, dzięki czemu rozwiązanych zostanie bardzo wiele problemów, np. w sferze dotyczącej dziedziczenia, czy płatności. Środki będą kierowane nie do rolnika, ale do gospodarstwa – stwierdził minister i dodał, że następnym krokiem będzie wprowadzenie nowej ustawy spółdzielczej, która umożliwi tym mniejszym podmiotom stworzenie silnej grupy.

W kwestii nowego projektu ustawy o ochronie zwierząt Minister poinformował, że rozważana jest możliwość wprowadzenia projektu jako projektu rządowego, aby mógł być on poddany szerokimi konsultacjom społecznym.


Krajowa Rada Izb Rolniczych podtrzymuje swój sprzeciw wobec wprowadzania jakichkolwiek zmian ustawy o  zmianie ustawy o ochronie zwierząt dotyczących zakazu uboju rytualnego oraz zakazu hodowli zwierząt futerkowych. Jak już wcześniej wskazywaliśmy rozwiązania te negatywnie wpłyną na ekonomię gospodarstw rolnych, doprowadzając do pogorszenia sytuacji finansowej rolników i ich rodzin. Wpłynie to także na cały sektor rolno – przemysłowy, zmniejszając znaczenie polskich przedsiębiorstw, w szczególności na światowym rynku mięsa wołowego i drobiowego. Projekt ten dotknie również sektor usług utylizacyjnych, zwiększając w tym zakresie rolę przedsiębiorców zagranicznych, przede wszystkim niemieckich. Likwidacja hodowli zwierząt futerkowych bowiem spowoduje, że odpady z hodowli drobiu (którymi są karmione zwierzęta futerkowe), będą musiały podlegać utylizacji, a w sektorze tym widoczna jest duża ekspansja przedsiębiorstw zagranicznych.  

Rolnicy i hodowcy stoją na stanowisku, że część postulowanych zmian w dłuższym okresie czasu jest możliwa do przeprowadzenia, jednak powinno to się odbyć w drodze konsultacji społecznych, z określonym vacatio legis, z uchwaleniem środków na dostosowanie lub przebranżowienie oraz z zabezpieczeniem funduszy na odszkodowania dla rolników z tytułu zaprzestania hodowli. Wszelkie zmian powinny być poprzedzone dogłębną analizą ujemnych skutków ekonomicznych dla setek tysięcy gospodarstw rolnych i firm z otoczenia rolnictwa.