Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

wpis w: Opinie | 0

Uważamy, iż kwota pomocy nie powinna być wypłacana z puli środków w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19”, ponieważ limit tych środków na gospodarstwo jest zdecydowanie za niski. Kwota wynosi 7000 euro na gospodarstwo, a straty poniesione przez rolników w wyniku wystąpienia ASF w jednym kwartale niekiedy są kilkukrotnie wyższe.

W Polsce nie mamy już małych ferm trzody chlewnej, zostali w większości duzi producenci, a przy dużej produkcji maksymalna kwota pomocy 7000 euro jest zdecydowanie zbyt niska, tym bardziej, że część z tego limitu zostanie wypłacona rolnikom za straty poniesione przez COVID-19, a nie szerzący się ASF.