Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2021 r.

wpis w: Opinie | 0

Negatywnie zaopiniowano powyższy projekt. Proponowane w projekcie zmiany maksymalnych wysokości sum ubezpieczenia są krzywdzące dla rolników. Zmniejszenie sum ubezpieczenia uderzy w producentów upraw i spowoduje, że ewentualne odszkodowania będą zaniżone w stosunku do kosztów poniesionych na ich siew i uprawę. Należy też mieć na uwadze coroczne wzrosty kosztów ponoszonych przez producentów.