Narodowa Rada ds. Hodowli Koni

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski wziął udział w inauguracyjnym posiedzeniu, powołanej przy Polskim Klubie Wyścigów Konnych, Narodowej Rady do spraw Hodowli Koni.

Główne Powołanie Rady ds. koni

– Oczekuję konkretnych propozycji rozwiązań, które będą możliwe do wprowadzenia i na długie lata zabezpieczą rozwój tej gałęzi rolnictwa – podkreślił minister wyznaczając podstawowe kierunki pracy powołanej Rady.

Głównym z nich jest stworzenie wydolnego systemu wsparcia tej branży rolnictwa, uwzględniającego ograniczenia wynikające z przepisów Unii Europejskiej i możliwości budżetowych Państwa.

W skład Rady weszli przedstawiciele hodowców prywatnych, stadnin państwowych oraz szeroko rozumianej branży „przemysłu końskiego”.

Rada uzgodniła zasady pracy w małych zespołach powołanych przez Prezesa PKWK, w celu wypracowania m.in. konkretnych propozycji działań w sektorze konnym, by rozwinąć tę branżę.

Plan pracy zostanie przedstawiony do zaakceptowania Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Za najpilniejsze Rada uznała przygotowanie propozycji systemowych zmian w hodowli poszczególnych ras koni, nowelizacji ustawy „O grach hazardowych” oraz przepisów regulujących wyścigi konne. 

Kolejne plenarne posiedzenie Rady ma zostać zwołane po przerwie wakacyjnej, jednak zespoły robocze zostaną powołane już w przyszłym tygodniu.

Podczas spotkania minister Jan Krzysztof Ardanowski podziękował za organizację i przeprowadzenie Narodowego Pokazu Koni Arabskich i aukcji Pride of Poland.

Osobom najbardziej zaangażowanym w te wydarzenia szef resortu rolnictwa wręczył honorowe odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa”

Materiały

Do pobrania
Narodowa​_Rada​_ds​_Hodowli​_Koni​_-​_skład.pdf 0.25MB