Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowanych stawek obniżonych

wpis w: Opinie | 0

Po zapoznaniu się z wyżej wymienionym rozporządzeniem, uznano, iż obniżenie stawki vat z 23% na 8% na wymienione w rozporządzeniu towary i usługi jest jak najbardziej zasadne oraz nie wnosi uwag do w/w rozporządzenia.