Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym:

wpis w: Opinie | 0

Pozytywnie zaopiniowano w/w projekt ustawy, jednocześnie zawnioskowano o wprowadzenie zapisu mówiącego, iż od uzyskanego z budżetu państwa zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia od podatku rolnego – winien być odprowadzony  odpis w wysokości 2% na rzecz izb rolniczych.

Podlaska Izba Rolnicza już w lipcu wnioskowała o refundację ulg dla gmin udzielanych w związku z realizowanymi inwestycjami oraz z tytułu zwolnienia od podatku rolnego za użytki rolne klasy V, VI i VIz, które przykładowo w województwie podlaskim stanowią ponad połowę województwa. Zwolnieniami z podatku rolnego objęte są również grunty na których zostały przeprowadzono prace scaleniowe oraz wszystkie nieruchomości rolne położone na terenie parków narodowych, które z kolei zajmują aż  92 161 ha powierzchni województwa podlaskiego.

Wpływy, którymi dysponują izby z tytułu podatku rolnego, przekazanego po wszystkich ulgach oraz zwolnieniach, są nieraz nieadekwatne w stosunku do kosztów jakie ponoszą. Podlaska Izba Rolnicza ma swoje siedziby aż w 14 miastach powiatowych, gdzie zatrudnia pracowników na pełnym etacie. Zatrudnienie pracownika w każdym z powiatów, wynajęcie lokalu, media, odpisy na Krajową Radę Izb Rolniczych itd.  są to ogromne koszty w skali roku.

Izby Rolnicze są organizacją niedofinansowaną, brakuje środków na różne podstawowe potrzeby zapewniające prawidłowe i efektywne funkcjonowanie Izby. Istnieje obawa, iż bez stabilnych przychodów działalność izb rolniczych na dotychczasowym poziomie może nie być możliwa.

Zdaniem Zarządu PIR izby rolnicze powinny otrzymywać 2 % odpis od naliczonego, a nie pobranego podatku rolnego. Dlatego też wnioskujemy o wprowadzenie w w/w ustawie zapisu mówiącego o obowiązku 2% odpisu na rzecz izb rolniczych od uzyskanego z budżetu państwa zwrotu utraconych dochodów z tytułu wszelkich zwolnień.