Można zgłaszać udział do kolejnej edycji Olimpiady Aktywności Wiejskiej

wpis w: Aktualnosci2 | 0

Regionalna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) w województwie podlaskim zaprasza do udziału w VI edycji Olimpiady Aktywności Wiejskiej. Celem konkursu jest pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich oraz ich zaangażowanie na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw w województwie podlaskim. Zgłoszenia przyjmowane są od 22.06 do 14.09. 2020 r.

Ilustracja do artykułu Podlaskie Święto Chleba (98 of 33).jpg

Konkurs ma charakter otwarty i obejmuje inicjatywy przeprowadzone w okresie od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r. Laureaci poprzednich edycji mogą wziąć udział w konkursie, pod warunkiem zgłoszenia innej inicjatywy niż w latach poprzednich. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie formularza zgłoszeniowego w terminie od 22.06.2020 r. do 14.09.2020 r.

Formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1a do Regulaminu Konkursu wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w jednym egzemplarzu w formie papierowej oraz elektronicznej na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Marii Skłodowskiej-Curie 14

15-097 Białystok

e-mail: ksow@wrotapodlasia.pl 

Z dopiskiem: Konkurs „Olimpiada Aktywności Wiejskiej”

Osobami do kontaktu są pracownicy Sekretariatu Regionalnego KSOW

e-mail: ksow@wrotapodlasia.pl

tel. : 85 66 54 613 lub 207 

Regulamin konkursu, niezbędne formularze i więcej informacji znajduje się na stronie podlaskie.ksow.pl

oprac. Aneta Kursa
fot.archiwum UMWP

Źródło:

wrotapodlasia