Projekty rozporządzeń MRiRW w sprawie punktów kontroli granicznej, w których przeprowadza się kontrolę urzędową określonych roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów wprowadzanych z państw trzecich

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Podlaska Izba Rolnicza po zapoznaniu się z projektem uważa, że zasadne jest zwiększenie punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny na terytorium RP. Jednakże zwracamy szczególną uwagę na rośliny i produkty roślinne, które wjeżdżają na terytorium Polski z Europy Zachodniej. W wielu przypadkach pochodzą one z państw trzecich.