Obrady Walnego Zgromadzenia Podlaskiej Izby Rolniczej

wpis w: Aktualnosci1 | 0

II Walne Zgromadzenie Podlaskiej Izby Rolniczej obradowało 9 grudnia 2019r. w sali konferencyjnej Lipcowego Ogrodu w Białymstoku.

Wśród zaproszonych gości obecny był m.in.: europoseł Krzysztof Jurgiel, poseł na Sejm RP Stefan Krajewski, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, prezes KRIR Wiktor Szmulewicz, wicemarszałek województwa podlaskiego Stanisław Derehajło oraz przedstawiciele instytucji okołorolniczych województwa podlaskiego.

Prezes Grzegorz Leszczyński przedstawił uczestnikom sprawozdanie z działalności Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej. 

Spotkanie było okazją do dyskusji na wiele tematów, które aktualnie dotyczą rolnictwa. Wiele czasu poświęcono na  dyskusję odnośnie szacowania suszy, obrotu ziemią, ASF oraz sytuacji ekonomicznej i kondycji gospodarstw.

Na posiedzeniu powołano 2 komisje problemowe Podlaskiej Izby Rolniczej: Komisję ds. Produkcji Roślinnej i Zwierzęcej i Komisję ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Spotkanie zakończyło się wspólnym dzieleniem się opłatkiem i złożeniem życzeń świątecznych.

Justyna Kaliszewicz

PIR Porosły