Zbiórka folii rolniczej oraz siatki i sznurka

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Zarząd Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza” wraz z firmą BIOM Sp. z o.o. organizuje zbiórkę folii rolniczej oraz siatki i sznurka z terenu gmin Janów i Korycin w dniach 23-26 września 2019 r. w godz. 8:00-15:00.

Mieszkańcy przywożą własnym transportem w/w odpady w wyznaczone miejsce.

Odpady należy podzielić na dwa rodzaje tj.:  folię oraz siatkę i sznurki.

Folia ma być oczyszczona z resztek siana, kiszonki, ziemi.

Mieszkańcy gm. Korycin przywożą odpady do PSZOK w Korycinie, ul. Grodzieńska 36.

Mieszkańcy gm. Janów przywożą odpady na plac przy Oczyszczalni ścieków w Janowie.

Biom Sp. z o.o. wystawi zaświadczenie o przyjęciu odpadu w przypadku kiedy rolnik będzie chciał taki dokument otrzymać.

W pozostałych terminach w/w odpady można zawieźć bezpłatnie do Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym 7:00-15:00 do końca 2019 roku, bądź w soboty do PSZOK w Korycinie zgodnie z ustalonym grafikiem.

Przewodniczący Zarządu

Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza”

Jerzy Pogorzelski