Rozstrzygnięcie konkursu „Rolniczki motorem innowacji w Polsce” pn. „Rolniczki gwarancją innowacyjności w polskich gospodarstwach”.

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Rozstrzygnięcie konkursu „Rolniczki motorem innowacji w Polsce” pn. „Rolniczki gwarancją innowacyjności w polskich gospodarstwach”.

 

W dniu 25 maja 2019r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego został rozstrzygnięty konkurs „Rolniczki motorem innowacji w Polsce”.

Podlaska Izba Rolnicza do tegorocznej II edycji konkursu, organizowanego na szczeblu wojewódzkim zarejestrowała 11 zgłoszeń.

Zamysł konkursu narodził się w 2017 r., a jego inicjatorem była Rada Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych by uwidocznić rolę kobiet zaangażowanych w rolnictwo na obszarach wiejskich, a także docenić wiele innowacyjnych metod stosowanych przez nie w rolnictwie i pozwalających na zróżnicowanie dochodów w gospodarstwach. Niemal co druga osoba pracująca w rolnictwie na terenie Unii Europejskiej to kobieta.

Komisja konkursowa w składzie:

 • Agnieszka Zieziula- Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajwemnych
 • Dominika Jastrzębska- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Andrzej Pleszuk- Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 • Anna Siemieniuk- Polska Press Sp. z o.o.
 • Marek Siniło- Podlaska Izba Rolnicza
 • Agnieszka Artemiuk- Podlaska Izba Rolnicza
 • Anna Borkowska- Prosperita Sp. z o.o.

Na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2019 r., dokonała oceny zgłoszeń konkursowych w zakresie kryteriów oceny zapisanych w Regulaminie Konkursu.

Wybór był trudny, bowiem wszystkie uczestniczki wykazały się innowacją w realizowanych działaniach, dużą odwagą w podejmowaniu życiowych decyzji oraz ogromem pracy jaką wkładają w prowadzona przez siebie działalność.

Po zapoznaniu się z wszystkimi zgłoszeniami, które wpłynęły do Podlaskiej Izby Rolniczej, Komisja przyznała następujące miejsca:

Laureatką I miejsca została Pani Barbara Kozłowska, która prowadzi wraz z rodziną gospodarstwo rolne o powierzchni ok. 15 ha. Część gruntów przeznaczonych jest na pod produkcję roślinną. Są zasiewane głównie żytem dańkowskim złotym. Z pozyskanej słomy Kozłowscy produkują poszycia dachowe, trafiające do sprzedaży w Polsce i za granicą. Ta nietypowa produkcja pozwala na ekologiczne wykorzystanie słomy i zwiększenie dochodów w gospodarstwie. Pokrycia dachowe są ekologiczne i nie mają negatywnego wpływu na środowisko.

Laureatka II miejsca Anna Wyszyńska-Trzeszczkowska prowadzi małe gospodarstwo rolne, zajmujące się produkcją zwierzęcą, a dokładniej hodowlą koni i kóz rasowych oraz prowadzeniem ośrodka jeździecko-edukacyjnego. Przez lata pracy z końmi w hipoterapii opracowała własny wzorzec idealnego konia terapeuty. Prowadzony przez nią ośrodek jeździecko-edukacyjny skupia swą działalność głównie wokół wszelkich działań usprawniających na rzecz dzieci oraz osób niepełnosprawnych, w szczególności w zakresie hipoterapii i rekreacyjnej jazdy konnej.

Z kolei laureatka III miejsca Marta Uszyńska prowadzi gospodarstwo rolne specjalizujące się w hodowli bydła mlecznego. W jej gospodarstwie innowacyjne jest wyposażenie gospodarstwa i zastosowane metody hodowlane, m.in.: zimny odchów cieląt, budki dla cieląt z materiałów posiadanych we własnym gospodarstwie, samodzielna inseminacja stada, nowoczesne technologie związanych z udojem i podawaniem pasz.

Ponadto w konkursie wzięły udział:

 • Elżbieta Szumska
 • Halina Pietruczuk
 • Zenaida Iwaniuk
 • Maria Guzel
 • Marzena Prostko
 • Monika Niemyjska
 • Agnieszka Anna Łuczaj
 • Maria Kułakowska

Konkurs ukazał różnorodność gospodarstw rolnych województwa podlaskiego. Pokazał też wiele rozwiązań przedstawionych przez uczestniczki konkursu na zróżnicowanie dochodów w gospodarstwie.

Pani Barbara Kozłowska będzie reprezentowała województwo podlaskie na szczeblu krajowym.

Gratulujemy wszystkim uczestniczkom konkursu.

Justyna Kaliszewicz

PIR Porosły