Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Podlaskiego

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Ostatnie XVII w V kadencji Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Podlaskiego odbyło się 30 maja 2019 roku w sali konferencyjnej w „Lipcowym Ogrodzie” w Białymstoku. Przedstawiciele rolników województwa podlaskiego podsumowali 4-letnią (2015-2019) kadencję samorządu rolniczego. W posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Podlaskiej Izby Rolniczej uczestniczyli Przewodniczący i Delegaci Rad Powiatowych PIR, Zarząd PIR, pracownicy PIR i Spółki Prosperita oraz zaproszeni goście: Krzysztof Jurgiel – Poseł Parlamentu Europejskiego, Wojciech Mojkowski – Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Agnieszka Zieziula – Dyrektor TUW, Mirosława Łojewska-Jaroszewicz – Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, Andrzej Pleszuk – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Waldemar Szczęsny – Zastępca Dyrektora POR ARiMR, Marek Gryszko – Kierownik Wydziału Kontroli na Miejscu KOWR, Andrzej Bryczkowski – Zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.


Walnemu Zgromadzeniu przewodniczył Prezes PIR Grzegorz Leszczyński. Prezes PIR podsumował 4-letnią kadencję Zarządu. Europoseł Krzysztof Jurgiel oraz inni przedstawiciele instytucji współpracujących z samorządem rolniczym przedstawili informacje dotyczące bieżących problemów z jakimi spotykają się w naszym województwie oraz zakres działań instytucji, które reprezentują. Izba Rolnicza Województwa Podlaskiego m.in. opiniowała wiele aktów prawych oraz interweniowała w sprawach rolniczych do KRiR, MRiRW oraz innych ministerstw i instytucji rolniczych. W latach 2015-2019 Izba Rolnicza zorganizowała wiele konferencji i szkoleń dla rolników z województwa podlaskiego.