Coroczne rozbieżności w powierzchni PEG kłopotliwe dla rolników

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Do Krajowej Rady Izb Rolniczych napływają sygnały z wojewódzkich izb rolniczych iż w dalszym ciągu rolnicy zgłaszają problemy, iż w otrzymywanych z ARiMR kolejnych spersonalizowanych wnioskach, zmieniane są powierzchnie PEG niektórych działek, pomimo że faktyczna uprawiana powierzchnia od wielu lat pozostaje niezmieniona. Powoduje to, że jeżeli rolnik nie zauważy zmian, doprowadza to do sankcji za zmniejszenie zadeklarowanych powierzchni np. w programie rolno-środowiskowo-klimatycznym, z koniecznością zwrotu dopłat za lata do tyłu.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi procedurami, w przypadku zanegowania przez rolnika, wyznaczonego przez ARiMR maksymalnego kwalifikowanego obszaru w ramach poszczególnych działek referencyjnych, jako niezgodnego ze stanem faktycznym, w takich przypadkach jest przeprowadzane przez Agencje postępowanie wyjaśniające.

Mając na względzie, iż rozbieżności powierzchni działek mogą wynikać z niedokładności pomiarów lotniczych lub innych przyczyn administracyjnych niezależnych od rolników, celem uniknięcia kar dla rolników, samorząd rolniczy proponuje, by przy określeniu powierzchni działek przez ARiMR przyjęcie średniej z pomiarów z ostatnich  5 lat.

Zarząd KRIR uważa, iż przyjecie takiego rozwiązania, w znacznym stopniu przyczyni się do uniknięcia ciągłych problemów z określaniem przez ARiMR powierzchni PEG. 

Przedstawiając powyższe, zawnioskowano do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie odpowiednich działań, celem zmian procedur określania przez ARiMR powierzchni działek w spersonalizowanych wnioskach o płatności obszarowe.

źródło

krir.pl