Posiedzenie Rady Powiatowej PIR w Augustowie

Dnia 14 grudnia 2018 roku w restauracji „Ta Beata” w Augustowie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej powiatu augustowskiego. W spotkaniu wzięli udział delegaci powiatu augustowskiego oraz zaproszeni goście: Naczelnik Wydziału Płatności Bezpośrednich Biura Powiatowego ARiMR w Augustowie pani Anna Gorajewska – Harasimowicz, Kierownik WIORIN Oddział Terenowy w Augustowie pani Magdalena Niegowska, Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Augustowie pan Marek Gąsiewski oraz pani Joanna Raś Prezes Spółki PROSPERITA.

Tematy poruszane na spotkaniu:

 

1 Wypłata pomocy suszowej oraz zaliczek dopłat bezpośrednich.

  1. Wymogi z WIORIN OT w Augustowie oraz czego rolnicy powinni bezwzględnie przestrzegać.
  2. Nowe szkolenia dla rolników organizowane przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Augustowie.
  3. Bieżąca sytuacja Podlaskiej Izby Rolniczej oraz spółki PROSPERITA.

 

Elżbieta Bartnicka

PIR Augustów