Tworzenie partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, w skład których wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Razem można więcej

Lokalne Grupy Działania, czyli tzw. LGDy zrzeszają przedstawicieli sektora prywatnego, publicznego i organizacje pozarządowe realizując bądź dofinansowując projekty na rzecz lokalnych inicjatyw. W województwie podlaskim działa 16 lokalnych grup działania. Działają prężnie zmieniając oblicze podlaskich wsi. O czym w pierwszym odcinku Programu „Podlaskie innowacje rolnicze w obiektywie kamery”.

Poświęcenie pierwszego odcinka tematyce lokalnych grup działania nie jest przypadkowe. Istnieje potrzeba zwiększenia świadomości mieszkańców obszarów wiejskich co do zakresu i rezultatów działań LGDów, także po to, by chętniej przystępowali do realizacji wspólnych projektów.

– Korzyści  z realizacji projektów partnerskich są to bardzo często korzyści wymierne czyli wizualne, ale także niewymierne w postaci nawiązywanych współpracy na przyszłe lata działalności, pozyskiwanie partnerów do dalszej działalności jak również rozwój obszarów w tym także poprzez pozyskiwanie nowych członków – mówi Katarzyna Śniecińska ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”. – Każdy projekt, który dofinansowujemy ma wpływ na rozwój społeczności. Finansujemy działania, które wpływają na kreowanie pozytywnego wizerunku naszych małych ojczyzn czyli obszaru objętego strategią rozwoju lokalnego.

Działanie LGDów jest oparte o ustawy: o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich oraz o stowarzyszeniach. To rodzaj partnerstwa terytorialnego, którego członkami mogą być przedstawiciele samorządów gmin, placówek oświaty, kultury, organizacji i stowarzyszeń działających na danym terenie, parafii, ale także po prostu mieszkańcy. Lokalne Grupy Działania zaakceptowana przez samorząd województwa ma prawo korzystać ze środków finansowych z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Realizowane za pośrednictwem lokalnych grup działania projekty są to zarówno projekty inwestycyjne, jak i tzw. miękkie m.in. służące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.

W drugiej części odcinka gościem Michała Snarskiego będzie Stefan Krajewski, członek Zarządu Województwa Polskiego, a porozmawiają na temat lokalnych grup działania, źródeł ich finansowania i efektów działania.

„Podlaskie innowacje rolnicze w obiektywie kamery” to program zrealizowany w ramach dofinansowania z budżetu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Poszczególne jego odcinki poświęcone są różnym zagadnieniom z zakresu rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Ma on na celu inspirować poprzez podejmowanie określonych tematów oraz prezentowanie osób, które podjęły się realizacji projektów, przedsięwzięć mieszkając na terenach wiejskich. Myśl przewodnia jaka przyświeca całej realizacji można zamknąć w jednym zdaniu: „Wieś – dobre miejsce do życia”.

Program można obejrzeć na antenie regionalnej Telewizji Narew, na specjalnym kanale na YouTubie, dostępny jest również na Facebooku. Autorzy produkcji zapraszają do oglądania i „lajkowania”.

https://web.facebook.com/podlaskieinnowacje/

https://www.youtube.com/watch?v=gosE324OBVs