Podlaska Izba Rolnicza w partnerstwie z Prosperitą Sp. z o. o. zorganizowała konferencję: „Smog- nie tylko w mieście”

wpis w: Aktualnosci1 | 0

 

Wydarzenie odbyło się 19 września w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1. Był to projekt zrealizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich PROW na lata 2014-2020. Miał on na celu przedstawienie zagadnień dotyczących wpływu zanieczyszczenia powietrza na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzi, pozytywnych wzorców postępowania w zakresie prawidłowego wykorzystania zasobów naturalnych takich jak energia wiatrowa, solarna, odnawialne źródła energii wraz z możliwością dofinansowania tych inwestycji. Chcieliśmy również zwrócić uwagę na podnoszenie standardu życia na wsi, uwzględniając potencjał ekonomiczny i środowiskowy, oraz wspieranie rozwoju regionu.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród przedstawicieli Urzędów Gmin oraz Miast, doradców oraz rolników z całego województwa. Program konferencji zakładał trzy panele wykładowe, które przedstawiały się następująco:

  1. Wpływ zanieczyszczenia powietrza na środowisko naturalne- wykład przeprowadzony przez dr inż. Lecha Magrela Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku,
  2. Zanieczyszczenie powietrza a zdrowie człowieka- problem omówił dr hab. n. med. Wojciech Naumnik z Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy w Białymstoku,
  3. „Smog – nie tylko w mieście” – środki pomocowe na działania wpływające na ochronę środowiska- wykład poprowadził doradca energetyczny inspektor Daniel Płoński z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
    w Białymstoku.

 

W ramach projektu powstały również spoty informacyjne dotyczące zagadnień poruszanych na konferencji, które są emitowane w telewizji regionalnej TVP Białystok, między innymi przed programem informacyjnym Obiektyw.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej ksow.pl

 

Magdalena Kowalska

Biuro powiatowe w Hajnówce