Dzień Jedności Rolniczej

W miejscu nazywanym od wieków Świętą Wodą (koło Wasilkowa, powiat białostocki), znajduje się sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Usytuowane jest ono na wzgórzu wśród licznych krzyży. Jest tam również  Wzgórze Rolników z kapliczkami ufundowanymi przez instytucje i organizacje pracujące na rzecz rolnictwa. Wśród nich jest kapliczka Podlaskiej Izby Rolniczej. Z każdym rokiem to miejsce staje się coraz bardziej piękniejsze, tworzy oazę ciszy, modlitwy i duchowej rekreacji.

 

30 września br. w powyższym sanktuarium Uroczystą Eucharystią odbyły się obchody Dnia Jedności Rolniczej.  Przyjęta data – ostatniej niedzieli września, kończy okres dziękczynienia rolników za zebrane plony. Mszy przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup Pomocniczy Archidiecezji Białostockiej dr hab. Henryk Ciereszko. Aby uczcić ten dzień z całego regionu przybyli również przedstawiciele kółek rolniczych, kół gospodyń wiejskich, samorządowcy, działacze izb rolniczych oraz reprezentanci administracji rządowej z województwa podlaskiego.

Uczestnicy spotkania zebrali się w Sanktuarium, kolejny raz, aby podziękować Bogu za plony oraz pomodlić się w poczuciu dobrze wypełnionych obowiązków wobec Polski, rodziny i Boga. A także wyrazić wdzięczność rolnikom za to, że w kraju nie brakuje żywności. W Dniu Jedności Rolniczej Podlaską Izbę Rolniczą reprezentowali: Wiceprezes Marek Siniło, Bożena Jelska-Jaroś oraz delegaci PIR, którzy wystawili poczet sztandarowy w składzie: Mieczysław Raczkowski, Paweł Rogucki, Jan Krzewski.

 

Podczas mszy złożono dary ołtarza a na zakończenie na Wzgórzu Rolników uczestnicy odmówili modlitwę dziękczynną za rolników. Po wspólnych modlitwach odbyła się Agapa, a w finale występy zespołów ludowych.

 

 

 

 

Anna Pietraszewicz

PIR Porosły