Relacja z wyjazdu studyjnego Czechy-Austria i Słowacja-Węgry [2018-09-24]

wpis w: Aktualnosci1 | 0

 

W dniach 10-15 września 2018 r. odbył się wyjazd studyjny do Czech-Austrii i na Słowację –Węgry oraz konferencja w ramach operacji pn. „Budowanie sieci partnerstw w celu wdrażania innowacji w zakresie wprowadzania do obrotu żywności wysokiej jakości”. Operacja zrealizaowana została w ramach umowy nr KSOW-SIR/2/2018/03 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach konkursu nr 2/2018 na wybór operacji, które będą realizowane w 2018 roku w ramach dwuletniego planu peracyjnego na lata 2018-2018 w zakresie SIR.

Celem operacji było upowszechnianie wiedzy i transfer dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji o charakterze organizacyjnym, procesowym lub marketingowym w odniesieniu do produkcji i sprzedaży żywności wysokiej jakości wykorzystując w tym celu krótkie łańcuchy dostaw. Operacja miała za zadanie rozpowszechniania korzyści płynących z networkingu w sektorze rolno-spożywczym, zawiązywania partnerstw w celu dywersyfikacji źródeł dochodu i tworzenia grup operacyjnych, rozpoznania oczekiwań i postaw nabywczych konsumentów regionalnych produktów żywnościowych oraz dyferencjacji produktów regionalnych w tym wdrażania strategii wyróżniania tych produktów według tożsamości regionalnej i wykorzystania czynnika tradycji w marketingu.

Uczestnikami wyjazdu studyjnego byli przedstawiciele inspekcji weterynaryjnej i sanitarnej, samorządu rolniczego oraz rolnicy i doradcy z czterech województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego.

Pierwszego dnia, po wspólnej wizycie w polskiej winnicy Jaworek nieopodal Wrocławia, zorganizowano dla wszystkich uczestników spotkanie informacyjno-szkoleniowe poświęcone tematyce SIR, EIP-AGRI oraz działaniu „Współpraca” z PROW 2014-2020, po którym grupa została podzielona na dwie części: pierwsza część uczestników następnego dnia pojechała na Słowację i Węgry, a druga część do Czech i Austrii.

Dla grupy czesko-austriackiej pierwszym punktem wizyty było czeskie gospodarstwo mleczne działające w systemie rolnictwa ekologicznego i produkujące własne ekologiczne przetwory mleczne. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z produktami mlecznymi wytwarzanymi w gospodarstwie, a także porozmawiać o sposobie ich sprzedaży i dystrybucji. Ponadto podczas wizyty w Czechach uczestnicy wyjazdu mieli okazję odwiedzić jeszcze jedno gospodarstwo ekologiczne produkujące własne artykuły spożywcze, małą rodzinną winnicę oraz spotkać się z przedstawicielami EIP AGRI i porozmawiać o innowacyjnych projektach przygotowywanych przez czeskich rolników.

Z kolei w Austrii grupa odwiedziła dwa gospodarstwa zajmujące się produkcją bydła mięsnego. Jedno z nich posiada własne pomieszczenie do rozbioru zwierząt oraz chłodnię, w której mięso dojrzewa. Drugie z kolei dokonuje uboju i rozbioru mięsa usługowo, natomiast produkcja wędlin i innych przysmaków z mięsa odbywa się już w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu w gospodarstwie. W tych gospodarstwach uczestnicy zapoznali się z wymogami weterynaryjnymi dotyczącymi produkcji mięsa w Austrii oraz z organizacją jego produkcji. Interesującym punktem wyjazdu była również wizyta w gospodarstwie produkującym olej z pestek dyni, gdzie przedstawiono innowacyjne sposoby jego zastosowania oraz tłoczenia.

Dodatkowo w Austrii odbyło się spotkanie w instytucie naukowym prowadzącym badania nad innowacjami w zakresie uprawy roślin, a także spotkanie w gospodarstwie produkującym ekologiczny humus przy zastosowaniu innowacyjnych metod.

Grupa słowacko-węgierska rozpoczęła wyjazd od wizyty w słowackiej farmie krów mlecznych w Oponicach, która – pomimo że standardem odbiegała od nowoczesnych polskich gospodarstw – mogła pochwalić się wysoko jakościowym produktem. Następnie była okazja zwiedzić jedną z największych słowackich ferm bydła mlecznego w miejscowości Bzovik, gdzie wybudowano ogromne, nowoczesne budynki obory i hali udojowej dla ponad 700 sztuk krów mlecznych. Odpady z tego gospodarstwa służą jako substrat dla współpracującej z nim biogazowni o mocy 1,5 MW, dla której dostarcza substrat w postaci odchodów.

Podczas wizyty na Węgrzech zapoznano się z charakterystyką rolnictwa tego kraju, gdzie przeważają gospodarstwa wielkoobszarowe, a na polach spotkać można głównie kukurydzę oraz rośliny oleiste tj. rzepak czy słoneczniki. W Budapeszcie grupa odbyła inspirujące spotkanie z przedstawicielami samorządu rolniczego, którzy przedstawili sytuację węgierskiego rolnictwa i sposób ich reprezentacji w tutejszym parlamencie.

Zarówno Słowacja, jak i Węgry mają dużo cieplejszy klimat niż Polska, dlatego powszechny jest tam widok dużych powierzchni gruntów pokrytych farmami fotowoltaicznymi oraz ogromnych winnic. Tradycje winiarskie to jedna z wizytówek Węgier, nie sposób więc było gościć na Węgrzech i nie odwiedzić słynnych winnic oraz nie skosztować winogron i tamtejszego produktu regionalnego, czyli wina.

Każda z wizyt i spotkań podczas wyjazdów dały nowe inspiracje i możliwości wymiany doświadczeń.  Na zakończenie wyjazdu obie grupy spotkały się ponownie w Polsce, w Trzebnicy pod Wrocławiem na konferencji podsumowującej operację. Podczas dyskusji uczestnicy wymienili się spostrzeżeniami, poglądami i doświadczeniem zdobytymi w trakcie tych dwóch wyjazdów, które niewątpliwie dały możliwość poznania technologii i specyfiki produkcji lokalnej żywności wysokiej jakości, ale również rozwiązań formalno-prawnych w zakresie wprowadzania do obrotu żywności wysokiej jakości oraz podejścia rolników i mieszkańców tych państw do tego typu produktów spożywczych.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za aktywny udział.

Zapraszamy do fotogalerii