Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” i rozstrzygnięty!

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski w środę ogłosił wyniki etapu wojewódzkiego XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Nagrody otrzymały trzy podlaskie gospodarstwa.

Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” jest organizowany przez: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), Państwową Inspekcję Pracy (PIP) oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Konkurs jest jednym z wielu działań prewencyjnych na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Promuje zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w nim mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne.

Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe.

Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe. W skład komisji konkursowych wchodzą m.in. specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie, reprezentujący KRUS, PIP i ARiMR. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.

W etapie wojewódzkim XVI Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne laureatami są:

1.    Za najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w woj. podlaskim w 2018 r. uznano gospodarstwo Państwa Urszuli i Bartłomieja Micun, zam. Chodorówka Stara Kolonia, gm. Suchowola;
2.    Drugie miejsce przyznano Państwu Milenie i Kamilowi Chodnickim, zam. Kumelsk, gm. Kolno;
3.    Trzecie miejsce przyznano gospodarstwu Państwa Emilii i Krzysztofa Horaczych, zam. Kolonia Dryga, gm. Suchowola.

Wyróżnienia otrzymało zaś sześć gospodarstw z Podlasia.

Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" i rozstrzygnięty!

Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" i rozstrzygnięty!

 

Źródło:

http://www.bialystok.uw.gov.pl/