Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia w 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie

wpis w: Opinie | 0

Podlaska Izba Rolnicza wnosi następujące uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia w 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie tj.:

  • zwiększenie stawki za odstrzelonego dzika na terenach gdzie wykazana przez koła łowieckie podczas inwentaryzacji wiosennych populacja dzika jest niska, uważamy że zwiększenie stawki do ok. 900zł jest kosztem nieporównywalnie niskim w porównaniu ze stratami jaki może zakażony dzik poczynić dla gospodarski kraju. Naszym zdaniem zwiększenie stawki spowoduję dodatkową zachętę dla myśliwych gdyż trudniej upolować dzika gdzie populacja została ograniczona, a na terenie łowiska najczęściej znajdują się dziki które wędrują między obwodami, na upolowanie takiego dzika trzeba tez poświęcić więcej czasu, a zwiększona kwota za takiego dzika mogła by zmobilizować myśliwych do polowań.
  • uważamy iż budowa 5 pułapek żywo łownych jest niewystarczająca do realnego zmniejszenia populacji dzików gdyż obszar jaki zajmuję choroba ASF jest zbyt duży dla 5 pułapek żywo łownych uważamy że koszt budowy pułapki nie jest wysoki i należy zlokalizować przynajmniej jedną pułapkę co 50 km w wzdłuż granicy.
  • uważamy iż należy bezwzględnie po wykryciu przypadku ASF u dzików zlecić w promieniu 3 km od przypadku poszukiwania martwych osobników aby wykluczyć możliwość rozniesienia choroby przez kruki i inne zwierzęta

 

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż podstawowym rozwiązaniem jest natychmiastowa depopulacja dzika, który jest głównym wektorem roznoszącym wirus Afrykańskiego Pomoru Świń.