Jakie procedury przy zakupie paliw przez rolników nieprowadzących działalności gospodarczej?

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Realizując wniosek z X posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się 27 listopada 2017 r., Zarząd KRIR zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju i Finansów w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

Przekazano, że Zarząd KRIR uzyskał już interpretację Ministerstwa Finansów w zakresie stosowania ustawy przez rolników, z uwagi na specyfikę prowadzonej przez nich działalności, w której wskazano, że rolnik prowadzący działalność rolniczą, o ile nie prowadzi jednocześnie działalności gospodarczej nie może być uznany za podmiot odbierający, w rozumieniu ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów i nie podlega obowiązkowi potwierdzania odbioru paliwa.

W dalszym ciągu jednak rolnicy nieprowadzący działalności gospodarczej zgłaszają wiele problemów przy zakupie oleju napędowego powyżej 500 l., ponieważ nie są dostępne jasne informacje o procedurze sprzedaży paliw takim rolnikom i firmy zajmujące się sprzedażą paliw nie mają wiedzy na temat postępowania z tego typu odbiorcami.

W związku z powyższym, samorząd rolniczy zwrócił się o wyczerpujące wyjaśnienie procedury stosowania ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów w odniesieniu do zakupu paliwa do celów rolniczych przez rolników nieprowadzących działalności gospodarczej.

Źródło:

www.krir.pl