Ponowne zatwierdzenie glifosatu

wpis w: Aktualnosci1 | 0

25 października 2017 r. w Komisji Europejskiej odbędzie się głosowanie w sprawie przedłużenia zezwolenia na stosowanie glifosatu na kolejne 10 lat. Na chwilę obecną nie udało się wypracować wśród państw członkowskich opowiadających się za przedłużeniem zezwolenia większości kwalifikowanej. Propozycja może więc zostać odrzucona.

W związku z poważnymi konsekwencjami, jakie taki obrót sprawy może oznaczać dla konkurencyjności, Zarząd KRIR w dniu 19 października 2017 r. zaapelował do polskich Europarlamentarzystów i do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poparcie propozycji KE.

 

W tej samej sprawie wystąpiły Komitety Copa-Cogeca i inne organizacje łańcucha rolno-spożywczego w piśmie adresowany do ambasadorów Stałych Przedstawicielstw przy UE.

 

Jako stowarzyszenia łańcucha rolno-spożywczego, w pełni poparły proces decyzyjny oparty na dowodach naukowych w UE. Zarówno Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) jak i Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) stwierdziły, że nie można uznać glifosatu za substancję rakotwórczą, mutageniczną lub toksyczną dla reprodukcji. W związku z tym nie występują żadne zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa tego środka.

 

Naszym zdaniem należy budować zaufanie do unijnego systemu bezpieczeństwa żywności i wysokich norm obowiązujących unijną produkcję. Dlatego też instytucje UE oraz państwa członkowskie powinny wspierać nasze wiarygodne agencje naukowe. Kwestionowanie unijnego, opartego na dowodach naukowych procesu podejmowania decyzji negatywnie wpłynie na wiarygodność władz UE i na naszą gospodarkę.

 

W oparciu o solidne dowody naukowe (EFSA, ECHA) wskazujące na bezpieczeństwo tej substancji czynnej i negatywne skutki jej wycofania dla zmian klimatu, środowiska i konkurencyjności unijnych rolników i łańcucha rolno-spożywczego, wezwano ambasadorów Stałych Przedstawicielstw przy UE  do zagłosowania za ponownym zatwierdzeniem glifosatu na 15 lat, zgodnie z przepisami UE.