Wieprzowina w różnych odsłonach, a sprzedaż bezpośrednia – seminarium i warsztaty”

Podlaska Izba Rolnicza rozpoczyna realizację operacji zgłoszonych
w konkursie nr 1/2017 do dwuletniego planu operacyjnego na lata 2016-2017
(Etap II – rok 2017), które zostaną współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W powicie kolneńskim Podlaska Izba Rolnicza będzie realizować operację pt. „Wieprzowina w różnych odsłonach a sprzedaż bezpośrednia – seminarium i warsztaty”

Przedsięwzięcie ma na celu rozwój krótkich łańcuchów dostaw żywności szczególnie poprzez sprzedaż bezpośrednią w gospodarstwach rolnych. Ponadto ma zachęcić rolników do większego zaangażowania w działalność związaną z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych pochodzących bezpośrednio z ich gospodarstw rolnych a tym samym stworzyć szansę na zwiększenie dochodów z tych gospodarstw.

Podczas warsztatów które odbędą się w dniach 23-24.10.2017r. – 20 pań z Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu kolneńskiego nabędzie wiedzę i umiejętności z zakresu podziału tuszy wieprzowej oraz przygotowania wędlin i podrobów wieprzowych.

Następnie dnia 27.10.2017r. – 40 uczestników (członkinie KGW, rolnicy, doradcy rolni) weźmie udział w seminarium podczas którego omówione zostaną założenia ustawy o handlu detalicznym oraz wymogi sanitarne. Będzie miała również miejsce prezentacja przebiegu warsztatów oraz dokonań kulinarnych uczestników.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej ksow.pl