W dniach 27-30 października 2016 roku przeprowadzono ogólnokrajową inwentaryzację dzików na terenie nadzorowanych nadleśnictw we wszystkich obwodach łowieckich

wpis w: Szkody łowieckie | 0

Inwentaryzację przeprowadzono na polecenie Ministra Środowiska metodą pędzeń próbnych we współpracy z Polskim Związkiem Łowieckim.


W liczeniu dzików uczestniczyli przedstawiciele lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele jednostek nadzorowanych i podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Aktualna informacja o liczebności dzików w polskich lasach ma istotne znaczenie w walce z epidemią wirusa afrykańskiego pomoru świń. Oszacowanie liczebności dzików na terenie całego kraju posłuży do właściwego zarządzania populacją tego gatunku. W wyniku inwentaryzacji liczebność dzików wyniosła 6865 szt., natomiast zagęszczenie 0,3 szt./km ².

Aby przeciwdziałać dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa ASF Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski zarządził w dniach od 3 do 10 listopada b.r. poszukiwania padłych dzików na wyznaczonych obszarach leśnych. Służby weterynaryjne, leśnicy oraz wojsko sprawdzały teren powiatów: białostockiego, bielskiego, monieckiego, siemiatyckiego, sokólskiego i hajnowskiego.