O rok opóźni się wejście w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo łowieckie

wpis w: Szkody łowieckie | 0

Sejm na 28 posiedzeniu w dniu 20 października 2016 r. uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017,


która to m.in. zakłada, że zmieniająca Prawo łowieckie ustawa z 22 czerwca 2016 roku wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku, a nie 2017 roku, jak było to w przyjętej 22 czerwca nowelizacji Prawa łowieckiego. Natomiast do dnia 15 czerwca 2018 r., a nie 2017 r. środki Funduszu Odszkodowawczego będą pochodziły z dotacji z budżetu państwa.

Rząd podaje, iż zmiana terminu wejścia w życie ustawy w zakresie Funduszu Odszkodowawczego jest niezbędna do płynnego i skutecznego wdrożenia rozwiązań dotyczących funduszu i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tego funduszu oraz nowego systemu odszkodowań za szkody łowieckie. Nieoficjalnie jednak wiadomo, że brakuje aktów wykonawczych do nowelizacji ustawy Prawo łowieckie oraz nie przewidziano środków na odszkodowania za straty wyrządzone przez dziką zwierzynę w budżecie na 2017 r. Dlatego też rozważa się przeniesienie obowiązku szacowania i finansowania odszkodowań w części budżetowej na Lasy Państwowe.

Zatem do czerwca 2018 roku w wypłatach rolnikom odszkodowań za szkody łowieckie nic się nie zmieni, a konflikt między rolnikami a myśliwymi w najbliższym czasie raczej nie zniknie.