prosperita-sklep

Skład Rady Powiatowej

W skład Rady Powiatowej w Mońkach wchodzą:

 

Gmina

Imię i Nazwisko

Miasto i Gmina Goniądz

1.     Ciochanowski Dariusz

2.     Popowski Jarosław

Gmina Jasionówka

1.     Jurkowski Dariusz

2.     Rzepecki Jan Franciszek

Gmina Jaświły

1.  Dembowski Zbigniew - DELEGAT DO WALNEGO ZGROMADZENIA

2.     Guzel Adam

Miasto i Gmina Knyszyn

1.     Kakareko Łukasz

2.     Szaciło Krzysztof – PRZEWODNICZĄCY

Gmina Krypno

1.     Buraczewski Piotr

2.     Konopko Szczepan Jan

Miasto i Gmina Mońki

1.     Janczyło Mariola

2.     Radomska Marta

Gmina Trzcianne

1.     Olszewski Ireneusz

2.     Znosko Karol