prosperita-sklep

Skład Rady Powiatowej

W skład Rady Powiatowej w Grajewie wchodzą:

 

Gmina

Imię i Nazwisko

Gmina Grajewo

1.     Demby Leszek

2.     Szumska Elżbieta

Gmina Radziłów

1.     Gwiazdowska Maria

2.     Gwiazdowski Krzysztof Kazimierz

Miasto i Gmina Rajgród

1.     Bujnowski Bogdan – DELEGAT DO WALNEGO ZGROMADZENIA

2.     Koniecko Zbigniew

Miasto i Gmina Szczuczyn

1.     Grunwald Witold – PRZEWODNICZĄCY

2.     Wołkowski Zdzisław

Gmina Wąsosz

1.     Godlewski  Adam

2.     Kozłowski Stanisław