Projekt u rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria

wpis w: Opinie | 0

Podlaska Izba Rolnicza nie ma uwag do projektu, który ogranicza zakres działania laboratorium J.S. Hamilton Poland Sp., z o.o.