Posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Kolnie

W dniu 09.04.2024 r. w świetlicy wiejskiej w Cieloszce odbyło się Posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Kolnie. W posiedzeniu wzięło udział 9 członków oraz Dyrektor Podlaskiej Izby Rolniczej, Pani Barbara Laskowska. Podczas posiedzenia poruszano tematy dotyczące obecnej sytuacji w rolnictwie. Dyskutowano na temat protestów rolników i ich efektach. Zgłoszono wnioski, między innymi, dotyczące odstąpienia od ugorowania, odstąpienia od utrzymywania okrywy ochronnej oraz odstąpienia od płodozmianu.