Przemyślany plan na ubezpieczenia upraw

wpis w: TUW | 0

Rozpoczyna się wiosenny sezon ubezpieczenia upraw w TUW „TUW”

Wyzwania, którym musi sprostać współczesne rolnictwo, sprawiają, że rolnicy poza kwestiami ekonomicznymi czy organizacyjnymi, coraz częściej koncentrują się na aspektach środowiskowych – wiążących się z utrzymaniem jakości gleb, bioróżnorodnością, sekwestracją CO2 czy ograniczaniem zużycia przemysłowych środków produkcji. Zmianom tym towarzyszy nowe podejście do planowania płodozmianów. Na polach zaczynają pojawiać się niespotykane dotąd gatunki roślin uprawnych, ale wracają też do łask te zapomniane już od wielu lat. Zaś wiosenna oferta ubezpieczeń Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” to przemyślana odpowiedź na potrzebę kompleksowej ochrony upraw. 

Wyrazistym przykładem zmian w płodozmianach jest ekspansja uprawy słonecznika. Jeszcze dekadę temu  w Polsce była to roślina niszowa, z powierzchnią zasiewów wynoszącą nieco ponad 1 tys. ha. Natomiast w sezonie 2022 areał ten wyniósł już ponad 64 tys. ha. Wzrasta też zainteresowanie uprawą w plonie głównym facelii czy gorczycy białej. Do płodozmianów zaczynają również powoli powracać tradycyjne gatunki włókniste, takie jak len i konopie.

W odpowiedzi na zmiany

Wychodząc naprzeciw potrzebom rolników, które wynikają ze zmian w krajowej strukturze zasiewów roślin uprawnych, Towarzystwo przygotowało ofertę ubezpieczenia upraw spoza listy uwzględnionej w Ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Od marca, wraz z rozpoczęciem wiosennego sezonu ubezpieczenia upraw, w TUW „TUW” będzie można ubezpieczyć także uprawy: słonecznika, facelii, lnu, konopi włóknistych, bobowatych drobnonasiennych, gorczycy i roślin zielarskich.  

Uwzględniamy różne potrzeby

W tegorocznej kampanii ubezpieczeń upraw rolnych w TUW „TUW” nie zabraknie cenionych przez Klientów ubezpieczeń od zdarzeń losowych, szczególnie tych z dopłatą do składki z budżetu państwa, która sięga nawet 65% składki ubezpieczeniowej. Oferta TUW „TUW” obejmuje aż 18 wiosennych wariantów ubezpieczenia, w tym 17 gwarantujących spełnienie obowiązku ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych.

W ostatnich latach zainteresowanie rolników wiosenną ofertą skupiało się nie tylko na obowiązkowych ubezpieczeniach upraw rolnych od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez grad czy przymrozki wiosenne, ale także na ubezpieczeniach związanych z ryzykiem wystąpieniem huraganu i deszczu nawalnego, które to zdarzenia oferta TUW „TUW” obejmuje aż w 11 wariantach.

Chronimy więcej

Rolnicy, którzy chcą kompleksowo chronić uprawy, mogą rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową o ubezpieczenia dobrowolne z różnym zakresem, m.in. z odpowiedzialnością TUW „TUW” za szkody od 8% (a nawet i od 6%) ubytku plonu, zarówno dla wszystkich upraw rolnych, jak i dla ośmiu ryzyk wiosennych (gradu, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, deszczu nawalnego, obsunięcia się ziemi, pioruna i lawiny). Uprawy można też dodatkowo ubezpieczyć od ryzyka wystąpienia szkód na skutek zastoisk wodnych, strat jakościowych w burakach cukrowych, a także od ryzyka ognia (zarówno jako rozszerzenie ubezpieczenia od zdarzeń losowych, jak i samodzielne ubezpieczenie).

Materiał promocyjny Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW“ z siedzibą w Warszawie 02-793, ul. Raabego 13.