Pan Atoni Sowiński- Przewodniczący RP PIR w Białymstoku wziął udział w wyjeździe dla delegatów PIR na Centralne Targi Rolnicze w Nadarzynie

W dniu 9 grudnia 2023 r. Pan Atoni Sowiński- Przewodniczący RP PIR w Białymstoku wziął udział w wyjeździe dla delegatów PIR na Centralne Targi Rolnicze w Nadarzynie. 

Centralne Targi Rolnicze to nie tylko wystawa maszyn, urządzeń rolniczych oraz środków do produkcji rolnej. Celem Targów jest umożliwienie również kontaktów biznesowych dla klientów oraz stworzenie dogodnej przestrzeni do umacniania współpracy.

Tego dnia Krajowa Rada Izb Rolniczych zorganizowała również konferencję pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat Rolnictwa 4.0 i wykorzystania innowacji w produkcji rolnej i przetwórstwie (zbóż, rzepaku, buraków cukrowych, trzody chlewnej i mleka). Konferencję rozpoczął oraz przywitał zebranych Grzegorz Leszczyński Członek Zarządu KRIR oraz Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej.