Pierwsze posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej z powiatu kolneńskiego

W dniu 04.10.2023 r. o godzinie 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Stawiskach odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej z powiatu kolneńskiego oraz wybory na przewodniczącego rady i delegata do Walnego Zgromadzenia. W spotkaniu wzięli udział wszyscy delegaci oraz pani Barbara Laskowska, dyrektor Podlaskiej Izby Rolniczej. Przewodnictwo objął najstarszy wiekiem członek rady, pan Wacław Kozikowski. Przedstawił porządek posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie. Następnie przeprowadzone zostały wybory na przewodniczącego rady i na delegata do Walnego Zgromadzenia zgodnie z regulaminem. Przewodniczącym rady został pan Zbigniew Chludziński, natomiast delegatem do Walnego Zgromadzenia pan Jan Zelkowski. Obu panom gratulujemy.