Notatka z posiedzenia Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku z dnia 12 marca 2021r.

W dniu  12 marca 2021 roku w siedzibie sali konferencyjnej Hotelu Silver w Białymstoku odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku.

W posiedzeniu wzięło udział 12 z 20 delegatów oraz zaproszeni goście: Andrzej Babul- Dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej w Białymstoku, Wiceprezes Podlaskiej Izby Rolniczej- Marek Siniło oraz Dyrektor Biura Barbara Laskowska.

Pan Andrzej Babul- Dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej przedstawił w formie prezentacji program regeneracji środowiskowej gleb poprzez wapnowanie.

Pan Marek Siniło przedstawił działania podejmowane przez Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej dot. m.in.: Bagna Wizna czy też Krajowego Planu Strategicznego.

Poruszenie tematu zmian w Planie Strategicznym wywołało dyskusję. Ponadto w dyskusji  poruszono kwestę nawożenia i terminów stosowania nawozów naturalnych.

W dalszej części delegaci wraz z gośćmi dyskutowali nad skutkami utworzenia Parku Krajobrazowego.

Na tym posiedzenie zakończono.

Justyna Kaliszewicz

Biuro PIR w Porosłach