Posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Sokółce

W dniu 20.05.2021r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokółce odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Sokółce. Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 10:00

W spotkaniu wzięli udział delegaci powiatu sokólskiego oraz zaproszeni goście:

 1. Starosta Sokólski – Pan Piotr Rećko
 2. Burmistrz Krynek –Pani  Jolanta Gudalewska
 3. Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska Podlaskiego Urządu Wojewódzkiego w Białymstoku – Pani Mirosława Jaroszewicz-Łojewska
 4. Powiatowy Inspektorat Weterynarii – Pan dr Paweł Mędrek
 5. Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Pan Mirosław Mikołajczyk
 6. Kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Pani Bożena Turycz
 7. Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Sokółce   – Pani Katarzyna Hojnik-Horczak

.

Główne tematy poruszane na spotkaniu:

 • Krajowy Plan Odbudowy
 • Utworzenie parku krajobrazowego na terenie powiatu sokólskiego
 • Propozycje dla rolników w Krajowym Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027
 • Zaostrzone wymogi bioasekuracji dla hodowców świń
 • Ptasia Grypa


Krzysztof Malczyk
BP PIR w Sokółce