Konsultacje społeczne Planu Strategicznego dla WPR

Poniżej znajdują się skierowane do konsultacji dokumenty, tj. projekt Planu Strategicznego dla WPR wraz z załącznikami.

Pod dokumentami znajdą Państwo Formularz do zgłaszania propozycji zmianktóry pozwoli na niezwłoczne przekazanie Państwa propozycji do Ministerstwa Rolnictwa i Rozowju Wsi. 

I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla WPR zakończy się 15 lutego 2021 roku. 

Materiały

Projekt Planu Strategicznego dla WPR
projekt​_Planu​_Strategicznego​_dla​_WPR.pdf 2.85MB
Załącznik 1. Harmonogram przygotowania Planu Strategicznego dla WPR
załącznik​_1​_-​_Harmonogram​_przygotowania​_Planu​_Strategicznego​_dla​_WPR.pdf 0.23MB
Załącznik 2. Praca grup roboczych tematycznych związanych z opracowaniem Planu Strategicznego dla WPR
załącznik​_2​_-​_Praca​_grup​_roboczych​_tematycznych​_związanych​_z​_opracowaniem​_Planu​_Strategicznego​_dla​_WPR.pdf 0.75MB
Załącznik 3. Diagnoza sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich w Polsce przygotowana dla potrzeb opracowania
załącznik​_3​_-​_Diagnoza​_sektora​_rolno-spożywczego​_i​_obszarów​_wiejskich​_w​_Polsce​_przygotowana​_dla​_potrzeb​_opracowania.pdf 4.07MB
Załącznik 4. Analiza SWOT dla Celu 1 Wspieranie godziwych dochodów
załącznik​_4​_-​_Analiza​_SWOT​_dla​_Celu​_1​_Wspieranie​_godziwych​_dochodów.docx 0.65MB
Załącznik 4. Analiza SWOT dla Celu 1 Zarządzanie ryzykiem
załącznik​_4​_-​_Analiza​_SWOT​_dla​_Celu​_1​_zarządzanie​_ryzykiem.pdf 0.34MB
Załącznik 4. Analiza SWOT dla Celu 2
załącznik​_4​_-​_Analiza​_SWOT​_dla​_Celu​_2.pdf 0.94MB
Załącznik 4. Analiza SWOT dla Celu 3
załącznik​_4​_-​_Analiza​_SWOT​_dla​_Celu​_3.pdf 1.25MB
Załącznik 4. Analiza SWOT dla Celu 4
załącznik​_4​_-​_Analiza​_SWOT​_dla​_Celu​_4.pdf 0.69MB
Załącznik 4. Analiza SWOT dla Celu 5
załącznik​_4​_-​_Analiza​_SWOT​_dla​_Celu​_5.pdf 0.66MB
Załącznik 4. Analiza SWOT dla Celu 6
załącznik​_4​_-​_Analiza​_SWOT​_dla​_Celu​_6.pdf 2.47MB
Załącznik 4. Analiza SWOT dla Celu 7
załącznik​_4​_-​_Analiza​_SWOT​_dla​_Celu​_7.pdf 1.42MB
Załącznik 4. Analiza SWOT dla Celu 8
załącznik​_4​_-​_Analiza​_SWOT​_dla​_Celu​_8.pdf 8.14MB
Załącznik 4. Analiza SWOT dla Celu 9
załącznik​_4​_-​_Analiza​_SWOT​_dla​_Celu​_9.pdf 1.80MB
Załącznik 4. Analiza SWOT dla Celu 10
załącznik​_4​_-​_Analiza​_SWOT​_dla​_Celu​_10 .pdf 0.74MB
Załącznik 5. Priorytetyzacja potrzeb Planu Strategicznego dla WPR
załącznik​_5​_-​_Priorytetyzacja​_potrzeb​_Planu​_Strategicznego​_dla​_WPR.pdf 1.32MB
Załącznik 6. Normy GAEC określone na poziomie krajowym w ramach warunkowości
załącznik​_6​_-​_Normy​_GAEC​_określone​_na​_poziomie​_krajowym​_w​_ramach​_warunkowości.pdf 0.48MB
Załącznik 7. Opis pomocy technicznej w tym sieci WPR
załącznik​_7​_-​_Opis​_pomocy​_technicznej​_w​_tym​_sieci​_WPR.pdf 0.27MB
Załącznik 8. Koordynacja, demarkacja i komplementarność
załącznik​_8​_-​_Koordynacja​_demarkacja​_i​_komplementarność.pdf 0.45MB
Załącznik 9. Pełny opis systemu wiedzy i innowacji AKIS w Polsce
załącznik​_9​_-​_Pełny​_opis​_systemu​_wiedzy​_i​_innowacji​_AKIS​_w​_Polsce.pdf 1.39MB