Grudzień

wpis w: Terminarz | 0
 • Do 20.12.2020 r. -nabór wniosków w ARiMR na ,,Pomoc dla producentów trzody chlewnej którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z COVID-19”
 • Do 13.01.2021 r. -nabór wniosków w ARiMR na przyznanie pomocy na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych z PROW na lata 2014-2020. 
 • Do 28.01.2021 r. – nabór wniosków w ARiMR na Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych –  w obszarze nawadniania w gospodarstwie – nabór 30 listopada do 28 stycznia 2021 r.
 • Do 24.12.2020 r. – nabór wniosków w ARiMR o przyznane pomocy na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”
 • Do 24.12.2020 r.  –nabór wniosków w ARiMR na Poddziałanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój.
 • Do 31.12.2020 r.  – nabór wniosków w ARiMR na Poddziałanie 5.2 Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej.
 • Do 31.12.2020 r.  – nabór wniosków w ARiMR na Poddziałanie 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich (nie ASF).
 • Do 30.12.2020 r.  – nabór wniosków w ARiMR na Poddziałanie 4.1.1 Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000.
 • Od 29 grudnia do 26 lutego 2021 r. – nabór wniosków w ARiMR na Poddziałanie 4.1.2 Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.
 • Do 30 grudnia 2020 r. – można składać wnioski w ARiMR o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.
 • Do 21 grudnia 2020 r. – można składać wnioski w ARiMR o przyznanie pomocy na wyrównanie utraconych dochodów w związku z ASF.