I POSIEDZENIE RADY POWIATOWEJ PODLASKIEJ IZBY ROLNICZEJ W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM 12.08.2019R.

Dnia 12 sierpnia 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem. W I posiedzeniu wyborczym Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Wysokiem Mazowieckiem wzięło udział 17 delegatów oraz Pani Jolanta Wielgat –  Członek Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej i  Pani Agnieszka Artemiuk – Zastępca Dyrektora Biura Podlaskiej Izby Rolniczej. Przewodniczącym Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Wysokiem Mazowieckiem został wybrany Pan Paweł Grodzki, zaś delegatem na Walne Zgromadzenie – Pan Andrzej Raciborski.