Dodatkowe wymagania dla hodowców świń w związku z ASF

wpis w: ASF | 0

Ulotka dotycząca wymogów zabezpieczenia gospodarstw wynikających z rozporządzenia MRiRW z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń zmienionego rozporządzeniem MRiRW z dnia 9 lutego 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 360)

Komunikat skierowany do hodowców świń na terytorium kraju znajdującym się na poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z występowaniem ASF tj. poza obszarami wymienionymi w załączniku do decyzji Komisji nr 2014/709, w związku z wejściem w życie w dniu 28 lutego 2018 r. przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r.zmieniającego rozporządzenia w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 360).

Ulotka dotycząca zasad bioasekuracji

Schemat ASF

Apel do hodowców trzody chlewnej

Przegląd zabezpieczeń budynków przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych – przykładowy wzór

Rejestr środków transportu wjeżdżających na teren gospodarstwa – przykładowy wzór

Rejestr osób wchodzących do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie – przykładowy wzór

Lista preparatów do dezynfekcji rąk dopuszczonych do obrotu na terenie Polski

Zasady mycia i dezynfekcji środków transportu, obuwia i pomieszczeń

Dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji w gospodarstwie – przykładowy wzór

Spis świń w gospodarstwie – przykładowy wzór