Wystąpienie do MRiRW z wnioskiem o objęcie pomocą rolników, którzy ponieśli straty w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w miesiącach poprzedzających sierpień 2017r.

wpis w: Wystąpienia | 0

Wystąpienie