Program ograniczający stosowanie azotanów

W związku z wejściem w życie nowej ustawy - Prawo wodne, na obszarze całego kraju obowiązuje od 27 lipca 2018…

Read more
Program ograniczający stosowanie azotanów
Nowe terminy stosowania nawozów naturalnych

Nowe terminy stosowania nawozów naturalnych

Obowiązujący od 27 lipca 2018 roku „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz…

Read more
Wymagania programu azotanowego – od 26 lipca br.

Wymagania programu azotanowego – od 26 lipca br.

Wymagania programu azotanowego obowiązywać będą na obszarze całego kraju od 26 lipca 2018 r., za wyjątkiem wymagań dotyczących obowiązku sporządzania…

Read more
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.