prosperita-sklep

Wyższe dopłaty bezpośrednie dla rolników objętych w 2014 roku dyscypliną finansową - ARiMR rozpoczyna wydawanie decyzji

W 2013 roku na podstawie przepisów Komisji Europejskiej, rolnicy którzy otrzymali dopłaty bezpośrednie wyższe od 2 tys. euro, zostali objęci tzw. dyscypliną finansową - czyli należne im dopłaty finansowane z budżetu UE zostały obniżone o współczynnik 2,45%. Mechanizm ten dotyczył 365,5 tys. rolników, a kwota, którą Polska zwróciła do budżetu UE wyniosła 153,9 mln zł.

Czytaj więcej...

XVI Walne Zgromadzenie Podlaskiej Izby Rolniczej

19 grudnia 2014r. odbyło się XVI Walne Zgromadzenie Podlaskiej Izby Rolniczej.

Czytaj więcej...

Narada robocza w sprawie afrykańskiego pomoru świń

W dniu 19 grudnia 2014 r. w Powiatowym Ośrodku Sportu i Rekreacji „Bukowisko" w Supraślu, odbyła się narada robocza w sprawie afrykańskiego pomoru świń oraz pozyskania zwierzyny grubej.

Czytaj więcej...

ROLNICY POSZKODOWANI PRZEZ ASF SZYBCIEJ DOSTAJĄ NALEŻNE DOPŁATY

Na apel Podlaska Izba Rolnicza rolnicy z terenów, gdzie wystąpił afrykański pomór świń, otrzymują dopłaty bezpośrednie w pierwszej kolejności

Czytaj więcej...

Rekompensaty za uprawy zniszczone przez dziki

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła we wtorek podlaskim rolnikom pierwsze rekompensaty za uprawy zniszczone przez dziki. Pieniądze - ok. 1,8 mln zł - trafią do kilkuset uprawnionych rolników, którym niezależne komisje oceniły skalę tych szkód.

Czytaj więcej...

Uzasadnienie wyroku TK ws. uboju rytualnego

10 grudnia 2014r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zakaz uboju rytualnego na potrzeby gmin żydowskich jest niekonstytucyjny. Wyrok TK oznacza, że w Polsce będą obowiązywały przepisy unijnego rozporządzenia dopuszczającego ubój zwierząt bez ogłuszenia na cele religijne - uważa minister rolnictwa Marek Sawicki.

Czytaj więcej...

Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej w Ministerstwie Środowiska

Z inicjatywy Podlaskiej Izby Rolniczej 11.12.2014r. w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie Zarządu i Dyrekcji Izby z Panem Piotrem Otawskim Sekretarzem Stanu - Głównym Konserwatorem Przyrody. W spotkaniu uczestniczyli także Wojewoda Podlaski Wojciech Dzierzgowski oraz Jacek Jasiński Dyrektor Departamentu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Czytaj więcej...

TK: zakaz uboju rytualnego na potrzeby gmin żydowskich - niekonstytucyjny

Zakaz uboju rytualnego na potrzeby gmin żydowskich jest niekonstytucyjny - uznał Trybunał Konstytucyjny. Spośród 14 sędziów Trybunału, pięciu zgłosiło zdania odrębne. Wniosek w tej sprawie złożył Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich. Kwestionował on zgodność z ustawą zasadniczą zakazu uboju rytualnego zwierząt, czyli bez ich wcześniejszego ogłuszania.

Czytaj więcej...