prosperita-sklep

ARiMR rozpoczęła wypłatę dopłat bezpośrednich za 2013 r.

Zgodnie z unijnymi przepisami od 2 grudnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę dopłaty bezpośrednich za 2013 rok. Pierwszego dnia na konta bankowe 35 tys. rolników ARiMR przekazała 73,29 mln zł.

Czytaj więcej...

Aktualne podsumowanie dostaw mleka 2012/2013

W wyniku weryfikacji dostarczonego mleka przez producentów ilość skupionego mleka za rok kwotowy 2012/2013 wyniosła 9,821 mld kg.

Czytaj więcej...

„Jesienne Forum Młodych Hodowców”

W dniu 22 listopada 2013r. o godz. 9.00 w Oficerskim Yacht Club RP PACYFIC w Augustowie odbyła się konferencja pt.: „Jesienne Forum Młodych Hodowców". Podlaską Izbę Rolniczą reprezentowali Pan Andrzej Kotarski – Delegat Rady Powiatowej PIR w Augustowie oraz Elżbieta Bartnicka – pracownik Biura Powiatowego PIR w Augustowie.

Czytaj więcej...

Podlaskie Forum Bydła

W dniach 23-24 listopada w Piątnicy koło Łomży PHBiPM zorganizowała Podlaskie Forum Bydła. Podlaską Izbę Rolniczą na Forum reprezentował Prezes Grzegorz Leszczyński

Czytaj więcej...

Trwa przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na przywracanie produkcji rolnej zniszczonej przez klęski żywiołowe

Od 30 października do 12 grudnia 2013 r., czyli przez 30 dni roboczych, można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych", które finansowane jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Czytaj więcej...

ARiMR przypomina - złożenie ankiety monitorującej jest obowiązkiem młodego rolnika

Każdy z młodych rolników, który otrzymał z ARiMR premię na samodzielne rozpoczęcie prowadzenia gospodarstwa, zobowiązał się m.in. do wypełnienia i złożenia do Agencji ankiety monitorującej.

Czytaj więcej...

Zmiany w ustawie o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

12 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. W projekcie nowelizacji ustawy uregulowano kwestię zwrotu środków publicznych, takich jak: fundusze UE, środki krajowe przeznaczone na współfinansowanie wydatków realizowanych z funduszy przyznanych w drodze decyzji administracyjnej.

Czytaj więcej...

Parlament Europejski przyjął nowy wieloletni budżet UE

W Strasburgu po wielu miesiącach negocjacji i sporów z rządami państw Unii Europejskiej Parlament Europejski przyjął nowy wieloletni budżet UE na okres 2014-2020.

Czytaj więcej...