Powództwo o zapłatę szkód łowieckich jest możliwe dopiero po wydaniu decyzji przez nadleśniczego

Powództwo o zapłatę szkód łowieckich jest możliwe dopiero po wydaniu decyzji przez nadleśniczego – potwierdza Sąd Najwyższy w uchwale 6…

Więcej
Powództwo o zapłatę szkód łowieckich jest możliwe dopiero po wydaniu decyzji przez nadleśniczego
Wniosek w sprawie odszkodowań za drzewa uszkodzone przez bobry

Wniosek w sprawie odszkodowań za drzewa uszkodzone przez bobry

W dniu 17 maja 2021 r. Zarząd KRIR na wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Klimatu i Środowiska…

Więcej

Uchwała Sejmiku w sprawie określenia terminów zakończenia zbioru poszczególnych roślin uprawnych w woj. podlaskim

Uchwała Sejmiku w sprawie określenia terminów zakończenia zbioru poszczególnych roślin uprawnych w woj. podlaskimPobierz

Więcej
Uchwała Sejmiku w sprawie określenia terminów zakończenia zbioru poszczególnych roślin uprawnych w woj. podlaskim
SZKODA WYRZĄDZONA PRZEZ ZWIERZĘTA ŁOWNE – DO KOGO PO ODSZKODOWANIE?

SZKODA WYRZĄDZONA PRZEZ ZWIERZĘTA ŁOWNE – DO KOGO PO ODSZKODOWANIE?

Szkody ponoszone przez rolników na skutek bytowania i żerowania zwierząt łownych stanowią dotkliwy problem i często „punkt zapalny” w kontaktach…

Więcej

Minister Klimatu i Środowiska w sprawie szkód łowieckich i nadzoru nad KŁ przez Storostwa

W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie ustanowienia nadzoru nad kołami łowieckimi przez starostów powiatowych…

Więcej
Minister Klimatu i Środowiska w sprawie szkód łowieckich i nadzoru nad KŁ przez Storostwa
Szkody łowieckie i myśliwi: jakie są prawa rolnika?

Szkody łowieckie i myśliwi: jakie są prawa rolnika?

Jakie właściwie mam prawa jako rolnik w zakresie szkód łowieckich i gospodarki łowieckiej, która poprzez koło dokonuje się na moich…

Więcej

Dzierżawa obwodów łowieckich według nowych zasad

Dzierżawa obwodów łowieckich uwzględni potrzeby zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i odszkodowań dla rolników za wyrządzane szkody łowieckie. 29 stycznia 2021…

Więcej
Dzierżawa obwodów łowieckich według nowych zasad
Pismo  w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały dotyczącej  obwodów łowieckich

Pismo w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały dotyczącej obwodów łowieckich

Pismo w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały dotyczącej obwodów łowieckichPobierz Bezpośredni link do załaczników:http://obwody.wrotapodlasia.pl/2019/

Więcej

Problem szkód łowieckich narasta

Mimo nowelizacji przepisów, wciąż jest problem z rzetelnym szacowaniem szkód oraz terminową wypłatą odszkodowań rolnikom. Gminy nie były bowiem przygotowane…

Więcej
Problem szkód łowieckich narasta