prosperita-sklep

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2016 r.

24.01.2017
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w terminie do dnia 28 lutego 2017 r. przekaże wszystkim emerytom i rencistom roczne obliczenie podatku dochodowego od pobieranych w 2016 r. emerytur i rent rolniczych (formularz PIT-40A) lub informację o dochodach uzyskanych z tytułu...

Zwrot podatku akcyzowego w 2017 r.

24.01.2017
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje: Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnejpowinien zbierać faktury VAT w terminie od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta...

Spotkanie z nowym Prezesem francuskich izb rolniczych

24.01.2017
W dniu 18 stycznia 2016 roku w Paryżu na zaproszenie Stałego Zgromadzenia Izb Rolniczych APCA, Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz wraz z Wiceprezesem Lubelskiej Izby Rolniczej Gustawem Jędrejkiem spotkali się z nowo powołanym prezesem APCA Claudem Cochonneau.

Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017 r.

20.01.2017
W ślad za komunikatem na stronie BIP Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa informuje o przysługujących producentom rolnym dopłatach ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych i/lub zwierząt gospodarskich.

Zmiany w ustroju rolnym − czy są potrzebne?

19.01.2017
Dynamiczny rozwój rolnictwa oraz przemiany na obszarach wiejskich, to podstawa do dyskusji o zmianach w ustroju rolnym w Polsce.W ministerstwie rolnictwa odbyło się dzisiaj sympozjum na temat funkcjonowania ustroju rolnego w świetle art. 23 Konstytucji RP oraz ograniczeń w obrocie...