Piknik Mleczny

09.10.2015
W sobotę 3 października 2015 roku Podlaska Izba Rolnicza miała zaszczyt gościć w Szkole Podstawowej nr 50 w Białymstoku. W ramach Festynu Rodzinnego zorganizowała PIKNIK MLECZNY. Był to projekt sfinansowany ze środków finansowych Funduszu Promocji Mleka.

Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie w kontekście tegorocznej suszy

09.10.2015
7 października 2015 r. w sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się IV Konferencja Samorządu Rolniczego „Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie w kontekście tegorocznej suszy. Propozycje rozwiązań na przyszłość", w której udział wzięło ponad 300 rolników z całej Polski.

Przegląd prasy z 2015-10-09

09.10.2015
artykuły m.in o odrolnianiu żyznych hektarów, Wicewojewoda w urzędachgminy w sprawie szacowań suszy, obietnice lewicy w sprawie Izb Rolniczych

Sprawozdanie lipiec 2015- wrzesień 2015

09.10.2015
Lipiec 2015 r. był ostatnim miesiącem działalności Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej IV kadencji trakcie, którego Zarząd podejmował liczne interwencje w zakresie problemów, z którymi borykało się polskie rolnictwo – głównie susza oraz dramatyczna sytuacja na rynku trzody chlewnej i mleka.

Przemysł spożywczy dumą Podlasia

09.10.2015
Organizatorem konferencji pod tym tytułem w dniu 29 września była Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku, która działała na zlecenie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Białymstoku oraz PWSIiP.

Przegląd prasy z 2015-10-08

08.10.2015
artykuły m.in. odpowiedzialności przedsiębiorcy za sprowadzane towary, o wstawieniu się Prezydenta Truskolaskiego za Wojewodą, o trendzie cen wołowiny i wieprzowiny, Stawkach dopłat 2015, suszy, zasadach pomocy suszowej niedostosowanych do ustawy o ubezpieczeniu upraw rolnych,

Izbowy przegląd prasy

06.10.2015
Artykuły m.in. o dymisji Wojewody, Zaświadczeniach z KRUS, problemach znową ustawą o ustroju rolnym, sprzedaży bezpośrednie, i marnych plonach

Trójstronne spotkanie Zarządów Podlaskiej i Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz Zarządu Polskiego Związku Zawodowego Rolników

06.10.2015
28 września 2015 w biurze Podlaskiej Izby Rolniczej w Porosłach odbyło się trójstronne spotkanie Zarządów Podlaskiej i Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz Zarządu Polskiego Związku Zawodowego Rolników. Celem spotkania było nawiązanie współpracy i ustalenie wspólnej strategii działania wobec...

II Walne Zgromadzenie Podlaskiej Izby Rolniczej

05.10.2015
2 października 2015r. w siedzibie Podlaskiej Izby Rolniczej w Porosłach odbyło się II Walne Zgromadzenie PIR, podczas którego zostało przyjęte sprawozdanie z działalności statutowej Podlaskiej Izby Rolniczej oraz przedstawiona informacja z wykonania budżetu za 9 miesięcy.

Posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Sokółce

05.10.2015
W dniu 01.10.2015 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie odbyło się Posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Sokółce. Na zaproszenie Przewodniczącego, Pana Marka Siniło, przybyli delegaci oraz zaproszeni goście:

Dzień Otwarty w Gospodarstwie Rolnym Butor – Fleszar

02.10.2015
22 września 2015 r. odbył się Dzień Otwarty w Gospodarstwie Rolnym Butor – Fleszar powstałym na bazie byłego PGR, w Łanach Wielkich na Śląsku.

Wschodni Kongres Gospodarczy

02.10.2015
II Wschodni Kongres Gospodarczy zgromadził ponad tysiąc gości z Polski oraz z Białorusi, Litwy, Ukrainy, Łotwy i innych krajów Europy. Przedsiębiorcy, przedstawiciele biznesu i nauki, liderzy życia gospodarczego, eksperci i politycy debatowali przez dwa dni (24-25 września br.) nad...

Znany jest kurs euro do obliczania stawek tegorocznych dopłat bezpośrednich

02.10.2015
Europejski Bank Centralny ogłosił 30 września br. oficjalny kurs euro, według którego będą obliczane stawki płatności bezpośrednich za 2015 rok. W Polsce wynosi on 4,2448 złotych za euro. Kursy przeliczeniowe obowiązują we wszystkich państwach członkowskich, w których oficjalną walutą nie jest...