prosperita-sklep

---Uwaga Młodzi Rolnicy ( kliknij)---                                                                      Przypominamy o konieczności Rejestracji Urządzeń Chłodniczych I Klimatyzacyjnych (kliknij)                                            Komisji Europejskiej podjęła decyzję o wydłużeniu do 15 czerwca 2016 roku okresu składania wniosków o tegoroczne płatności bezpośrednie--- 

Zielona Gala i Podlaskie Targi Budownictwa Wiejskiego

25.05.2016
Zielona Gala i Podlaskie Targi Budownictwa Wiejskiego to imprezy, które 28 i 29 maja organizuje Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Po raz pierwszy na Podlasie zawita Czempionat Koni Sokólskich, odbędą się również Dni z OZE. Na zwiedzających czekają pokazy, ciekawe wykłady,...

Informacja dla posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie w związku z wprowadzeniem „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń (ASF)”

25.05.2016
Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z późn. zm.) Główny Lekarz Weterynarii opracował program bioasekuracji mający na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń.

Program pomocy dla producentów mleka

23.05.2016
19 maja 2016 r. Rada Ministrów podjęła uchwały w sprawie ustanowienia programu pomocy producentom mleka i w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej programu pomocy producentom mleka.

Ujemne skutki przezimowania

19.05.2016
Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych oszacowano straty spowodowane ujemnymi skutkami przezimowania mogą ubiegać się o preferencyjne kredyty na wznowienie produkcji rolnej oraz o ulgi i zwolnienia z podatków i innych opłat. Oszacowania szkód dokonują – na wniosek rolnika złożony w...

Ocena realizacji odstrzału sanitarnego dzików

18.05.2016
Odstrzał sanitarny dzików jest realizowany na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików (Dz. U. poz. 229). Celem tego odstrzału jest zmniejszenie gęstości populacji dzika do poziomu co najwyżej 0,5...

Zarząd Województwa Podlaskiego podpisał umowy z lokalnymi grupami działania i lokalną grupą rybacką

18.05.2016
Uroczyste podpisanie umów Zarządu Województwa Podlaskiego z LGD i LGR miało miejsce dziś, 17 maja w Sali Opery i Filharmonii Podlaskiej. Każda z 12 grup podpisała umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na kwotę w sumie 71, 6 mln...