prosperita-sklep

V Posiedzenie Rady Powiatowej PIR w Hajnówce

20.07.2016
Dnia 15.07.2016 roku odbyło się V Posiedzenie Rady Powiatowej PIR w Hajnówce.

Usprawnienie działań prowadzonych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

20.07.2016
Afrykański pomór świń (ASF) jest chorobą trudną do zwalczenia. W Polsce udaje się utrzymać ją w niewielkiej strefie przy granicy z Białorusią.

Ministerstwo Rolnictwa przygotowało projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności

15.07.2016
Celem jest utworzenie nowego, zintegrowanego systemu kontroli bezpieczeństwa i jakości żywności na wszystkich etapach produkcji

List Prezesa KRUS, Jacka Dubińskiego, do rolników

14.07.2016
W związku z sezonowym nasileniem uciążliwych prac w rolnictwie, Prezes Kasy w otwartym liście do rolników przypomina o podstawowych zasadach bhp w gospodarstwie rolnym, apelując o ich stosowanie.

Nowe zasady programu bioasekurcji

14.07.2016
Wprowadzono zmiany w rozporządzeniu w "Programie bioasekuracji mającej na celu zapobieganie szerzenie się afrykańskiego pomoru świń" z dniem 26 maja 2016 roku dla gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną w województwie podlaskim.

Pomoc de mnimis bez zmiany przepisów

14.07.2016
W odpowiedzi na wystąpienie Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 8 czerwca 2016 r., znak KRIR/KK/783/16 w sprawie podjęcia zmian przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.