• PODLASKA IZBA ROLNICZA

AKTUALNOŚCI

W dniu 3 sierpnia 2020 r. w siedzibie Ministerstwa Środowiska odbyło się spotkanie z Ministrem Środowiska Michałem Wosiem, Łowczym Krajowym Pawłem Lisiakiem oraz przedstawicielami Krajowej ...
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że do obrotu i stosowania w Polsce mogą być dopuszczone tylko te środki ochrony roślin, które zawierają substancje czynne ...
Pod takim hasłem Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego promują polskiebazarek.plPolskiebazarek.pl służy nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów handlowych przez rolników i producentów żywności ...

Wnioski z posiedzenia Rady Podlaskiej Izby Rolniczej w Suwałkach z dnia 10.07.2020r

W dniu  10.07.2020 o godzinie 11.00  w siedzibie  biura PIR  w Suwałkach ul. Sportowa 20/2 odbyło  się  posiedzenie Rady PIR w Suwałkach. Głównym tematem spotkania ...
PIR.J.K.175-2020-realizacja-wniosków-Walnego-Zgromadzenia-z-dn.-29.06.2020rPobierz
Odpowiedź-PIR.A.P.170-2020-ws.-ptaków-niszczących-uprawy-rolnePobierz
Kasa Rolniczego ubezpieczenia Społecznego ogłasza pierwszą edycję konkursu dla dzieci rolników na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym. (więcej…)
– Jak wcześniej zapowiadałem, mamy rozwiązanie i mino zakazu KE wypłaty należnych rolnikom środków w formule de minimis wszyscy rolnicy uprawnieni o uzyskania wsparcia z ...
W związku z opublikowaniem w dniu 10.07.2020 r.:– Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/1006 z dnia 9 lipca 2020 r. zawieszającego składanie wniosków o dopłaty do ...
W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostały przygotowane zostały zmiany w poddziałaniu 5.1. „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk ...
Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS od 25 maja 2020 r. do 28 czerwca 2020 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w dniu 23 czerwca 2020 ...
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników w wieku 6-14 lat do udziału w kursie e-learningowym „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, który w nowoczesnej formie przybliża zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, ...

INFORMACJE BIEŻĄCE


Szkody łowieckie

Obrót ziemią

zewnętrzne strony


zarząd


Grzegorz leszczyński

prezes zarządu

Marek
Siniło

Wiceprezes Zarządu

Witold Grunwald

Członek Zarządu

Zdzisław
Łuba

Członek Zarządu

Jan
Zelkowski

Członek Zarządu