PIROL – PODLASKA IZBA ROLNICZA – Kolejna witryna oparta na WordPressie
  • PODLASKA IZBA ROLNICZA

AKTUALNOŚCI


Od 1 stycznia 2018 roku wchodzą w życie nowe przepisy dla mikroprzedsiębiorstw (firm do 10 pracowników), w tym dla rolników, którzy są zarejestrowanymi podatnikami VAT. ...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza do składania projektów w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” na działania realizowane w sezonie 2017/2018. (więcej…)
W dniu 14 listopada 2017 r. Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za wodne. Samorząd rolniczy zaproponował ...
odpowiedź resortu rolnictwa w sprawie zwiększenia stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2018 r.
Dnia 13 listopada 2017 roku w Sali konferencyjnej Biura Powiatowego ARiMR w Augustowie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej PIR powiatu augustowskiego. (więcej…)
Odpowiedź na pismo ws. dopuszczenia do sprzedaży produktów w ramach RHD do innych podmiotów
Odpowiedź
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów, którzy złożyli dokumenty w ramach powyższych działań Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizuje cykl szkoleń, które mają na celu wywiązanie się z ...
Placówka Terenowa KRUS w Łomży zorganizowała konkurs pt. ,, Poprawa warunków bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym”. Do konkursu zgłosiło się 11 rolników z powiatu łomżyńskiego. ...
1. Realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: (więcej…)
Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Adam Wojciech Sekściński, zawarł 11 października br. z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci ...

INFORMACJE BIEŻĄCE


PALIWO ROLNICZE

ptasia grypa

materiał siewny

Szkody łowieckie

Obrót ziemią

zewnętrzne strony


zarząd


Grzegorz leszczyński

prezes zarządu

Marek
Siniło

Wiceprezes Zarządu

Piotr
Rusiecki

Członek Zarządu

Witold Grunwald

Członek Zarządu

Antoni Janusz Sowiński

Członek Zarządu