Dopłaty do materiału siewnego

26.05.2015
Komunikat ws. dopłat do materiału siewnego

Rzepak ozimy. Wybór odmiany

25.05.2015
W sezonie 2013/14 w całym kraju zebrano rekordowo wysokie plony na poziomie 5, a nawet 6 ton z hektara. Zainteresowanie uprawą rzepaku stale rośnie. Od kilku lat w naszym kraju około 800 tys. hektarów przeznaczane jest pod tę uprawę. Jest to wynik coraz szerszego wykorzystania nasion jako...

Kukurydza wymaga dokarmiania

25.05.2015
W strukturze zasiewów, w której około 70% zajmują tradycyjne zboża, kukurydza stanowiła do niedawna pewną alternatywę jako uzupełnienie płodozmianu w wielu gospodarstwach. W tym roku w związku z wymogami tzw. „zazieleniania" ten aspekt jej uprawy może nieco stracić na znaczeniu. Jednak i tak jej...

ASF: szacowanie wartości rynkowej zwierząt tytułem wypłaty odszkodowania

23.05.2015
Główny Lekarz Weterynarii informuje, iż za świnie poddawane ubojowi lub zabijane z nakazów wynikających z decyzji powiatowych lekarzy weterynarii na obszarze obowiązywania Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń na lata 2015 – 2018,...

XIII edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne etap regionalny

22.05.2015
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że 21 maja 2015 roku w siedzibie Oddziału odbyło się uroczyste podsumowanie etapu regionalnego XIII edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Majówka z Zieloną Galą i energią odnawialną

22.05.2015
Zielona Gala, Podlaskie Targi Budownictwa Wiejskiego i Dzień z Odnawialnymi Źródłami Energii to imprezy, które 30 i 31 maja organizuje Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Na zwiedzających czekają pokazy, ciekawe wykłady, konkursy i bogata oferta wystawiennicza. Do Szepietowa...

Obwieszczenie

22.05.2015
Komisja Wojewódzka informuje, iż każdy kandydat ma prawo zgłosić jednego „Męża Zaufania" w wyborach do Podlaskiej Izby Rolniczej w komisjach okręgowych i obwodowych.

Informacja ważna dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

18.05.2015
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie przypomina o zbliżającym się terminie na złożenie w Kasie zaświadczenia albo oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Agencja wkrótce rozpocznie przyjmowanie wniosków o przyznanie wsparcia na zalesianie

15.05.2015
Rolnicy, którzy zdecydują się posadzić na swoich gruntach las, mogą na ten cel otrzymać z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa specjalne wsparcie. Pomoc będzie udzielana w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów", które finansowane jest z...

Zmiana rozporządzenia w sprawie przyznawania płatności bezpośrednich oraz płatności niezwiązanej do tytoniu

14.05.2015
14 maja 2015 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich oraz płatności niezwiązanej do tytoniu.

Agencja przyjmuje wnioski o wypłatę rekompensat hodowcom trzody chlewnej z woj. podlaskiego

30.04.2015
Rolnicy z województwa podlaskiego, którzy nie zdecydują się na wprowadzenie w swoich gospodarstwach "Programu bioasekracji" mogą od 29 kwietnia do 29 lipca 2015 r. składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie rekompensat finansowych.