Nowa stawka zwrotu podatku akcyzowego

wpis w: Paliwo Rolnicze | 0

Rada Ministrów, na dzisiejszym posiedzeniu, zdecydowała o zwiększeniu stawki zwrotu w 2016 r. producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego z 0,95 zł/l do 1,00 zł/l.
Podwyższenie stawki umożliwi zwrot w 2016 roku producentom rolnym 86,00 zł na każdy hektar użytków rolnych.
Nie ulegają zmianie terminy składania wniosków:
od 1 lutego 2016 r. do 2 marca 2016 r. producenci rolni powinni złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.,
od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. producenci rolni powinni złożyć wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2016 r. wynosi:
86,00 zł* ilość ha użytków rolnych
Dotacje wypłacane będą w 2016 r. w terminach:
1 – 30 kwietnia 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
1 – 31 października 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.