Poniżej znajduje się lista projektów aktów prawnych, które wpłynęły do Biura PIR do konsultacji. Ewentualne uwagi można zgłaszać e-mailowo lub telefonicznie w biurze PIR (bialystok@pirol.pl, tel.: 85/6760862) – termin zgłaszania uwag pod każdym projektem.

No posts found