Skład Komisji Budżetowej :

1.       Andrzej Raciborski

2.       Marcin Lasota

3.       Joanna Raś

4.       Marcin Górny- Wiceprzewodniczący

5.       Karol Grabowski – Przewodniczący

Skład Komisji ds. Produkcji Roślinnej i Zwierzęcej

1.     Stanisław Rogalski- Przewodniczący

2.     Mirosław Czarniecki

3.     Andrzej Kotarski

4.     Witold Grunwald

5.     Dariusz Ciochanowski

6.     Wojciech Łuba

7.     Paweł Grodzki- Wiceprzewodniczący

Skład Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich

1.     Andrzej Raciborski- Przewodniczący

2.      Marcin Górny- Wiceprzewodniczący

3.     Romuald Gosk

4.     Jan Zelkowski

5.     Piotr Stocki

6.     Antoni Kondracki

7.     Stanisław Szczepańczuk