Konsultacje projektu Koncepcji Rozwoju Kraju 2050

wpis w: Aktualnosci2 | 0

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło konsultacje projektu Koncepcji Rozwoju Kraju 2050 (KRK 2050), który został umieszczony pod adresem: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/zapoznaj-sie-z-projektem-krk-2050.

Konsultacje społeczne projektu KRK 2050 wraz z prognozą potrwają do 6 września br.

Koncepcja Rozwoju Kraju 2050 jest dokumentem, który ma umożliwić najlepsze wybory strategiczne w perspektywie nadchodzącego ćwierćwiecza, w ramach średniookresowych strategii i polityk publicznych wdrażanych przez rząd, samorządy terytorialne i innych interesariuszy gry o rozwój.Jan Marciszewski