Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza koła gospodyń wiejskich na cykl webinariów poświęconych tematyce etnograficznej

wpis w: Aktualnosci2 | 0
narodowy instytut dziedzictwa wsi

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza koła gospodyń wiejskich na cykl webinariów poświęconych tematyce etnograficznej.

Dla kół z każdego województwa zaplanowaliśmy osobne spotkanie, prowadzone przez eksperta z regionu. Na wykładzie zostanie zaprezentowana wiedza dotycząca specyfiki i zróżnicowania kultury ludowej na danym obszarze, ze szczególnym uwzględnieniem stroju ludowego, jako istotnego elementu kształtowania lokalnej tożsamości.

Aby zapisać się na webinaria, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny
na stronie: 
www.kgw.edu.pl

Kalendarium 2023

LP.WojewództwoTermin webinariumGodziny
 warmińsko-mazurskie6 listopada 202317.00 – 20.00
 pomorskie7 listopada 202317.00 – 20.00
 podkarpackie8 listopada 202317.00 – 20.00
 opolskie9 listopada 202317.00 – 20.00
 dolnośląskie13 listopada 202317.00 – 20.00
 kujawsko-pomorskie14 listopada 202317.00 – 20.00
 lubelskie15 listopada 202317.00 – 20.00
 lubuskie16 listopada 202317.00 – 20
 małopolskie18 listopada 20239.00 – 12.00
 łódzkie20 listopada 202317.00 – 20.00
 mazowieckie21 listopada 202317.00 – 20.00
 podlaskie22 listopada 202317.00 – 20.00
 śląskie23 listopada 202317.00 – 20.00
 świętokrzyskie27 listopada 202317.00 – 20.00
 wielkopolskie28 listopada 202317.00 – 20.00
 zachodniopomorskie29 listopada 202317.00 – 20.00

Webinarium będzie składać się z dwóch części. W pierwszej, poświęconej specyfice kultury ludowej województwa, podjęte zostaną zagadnienia:

  • historyczne i naturalne uwarunkowania wpływające na kulturę regionu,
  • zróżnicowanie kulturowe regionu na tle mapy województwa (regiony i grupy etnograficzne, mniejszości narodowe, etniczne, wyznaniowe),
  • emblematyczne wyróżniki regionów i grup etnograficznych (obrzędy, kulinaria, strój, folklor),
  • informacja o podstawowej bibliografii, netografii i instytucjach związanych z kulturą ludową regiony.

Tematem drugiej części wykładu będzie strój ludowy jako wyraz tożsamości lokalnej:

  • prezentacja charakterystyki strojów regionu, z odniesieniem do mapy województwa
    i współczesnych grup etnograficznych,
  • pozytywne i negatywne przykłady strojów stosowanych przez KGW,
  • informacja o podstawowych źródłach wiedzy na temat stroju (bibliografia, netografia, instytucje).

Zapraszamy serdecznie!

Szczegółowe informacje o szkoleniach znajdują się na stronie: www.nikidw.edu.pl

Osoba do kontaktu: Mikołaj Niedek, e-mail: mikolaj.niedek@nikidw.edu.pl


Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi jest państwową instytucją kultury, której jednym z głównych zadań jest popularyzowanie, dokumentowanie i poszerzanie wiedzy na temat kultury mieszkańców obszarów wiejskich. Misję tę realizuje m.in. poprzez upowszechnianie wiedzy o kulturze wsi, zachęcanie mieszkańców wsi do poznania swojego dziedzictwa oraz pokazywanie piękna tradycji wiejskich mieszańcom miast.