Spotkanie w MRiRW dotyczące szkód łowieckich spowodowanych przez ptactwo

wpis w: Aktualnosci2 | 0

18 maja 2023 roku, w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie, które miało na celu omówienie problemu szkód w uprawach rolnych i gospodarce rybackiej, wynikających z działalności dzikiego ptactwa, takiego jak kruki, żurawie, gęsi czy kormorany. Gospodarzem tego spotkania był podsekretarz stanu Krzysztof Ciecióra.

W spotkaniu uczestniczyli również sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Edward Siarka, pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa, dyrektor generalny ochrony środowiska Andrzej Szweda Lewandowski oraz prezes KRIR, Wiktor Szmulewicz, wiceprezes KRIR Mirosław Borowski oraz członek zarządu KRIR Ryszard Czaicki.

Podczas dyskusji przedstawiciele samorządu rolniczego wyrazili swoje obawy dotyczące ekonomicznego wpływu szkód spowodowanych przez ptaki na ich uprawy. Zwrócili uwagę na trudności związane z identyfikacją odpowiedniego organu do uzyskiwania zezwoleń na działania mające na celu odstraszanie lub odstrzał ptaków. Przyczyną tych trudności są skomplikowane przepisy dotyczące klasyfikacji tych zwierząt jako zwierząt łownych lub objętych częściową ochroną. Rolnicy wyrazili również zaniepokojenie wzrostem populacji łosi i bobrów, co prowadzi do większego nacisku na środowisko. Oczekują oni otrzymania rekompensat za szkody spowodowane przez te zwierzęta.

Podsekretarz stanu Krzysztof Ciecióra poparł argumenty rolników i przypomniał o wniosku, który został skierowany do komisarza UE ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa, Virginijusa Sinkeviciusa. Wniosek ten dotyczy potrzeby uregulowania na poziomie UE problemu populacji kormorana.

W celu wypracowania rozwiązań dotyczących szacowania szkód, podsekretarz stanu Krzysztof Ciecióra zaproponował powołanie zespołu roboczego, w którego skład mieliby wchodzić przedstawiciele rolników, administracji i nauki. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska opracuje również wytyczne dla rolników, które określą, w jaki sposób mogą oni ubiegać się o pomoc w zabezpieczeniu swoich gospodarstw i upraw przed szkodami.